Nasi podopieczni

Darowizna

przekaż

Podopieczni

wpłata na Subkonto

Program dla firm

certyfikat Filantrop

Misja

FundacjaPomagamy.pl

jest organizacją charytatywną, której celem jest niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom potrzebującym. Mamy świadomość, że każdy człowiek w swoim życiu może znaleźć się w trudnej sytuacji i to niezależnie od okoliczności, które o tym decydują. Albowiem może to być utrata zdrowia, poważna choroba czy niezawiniona utrata pracy. Dlatego też w swojej działalności nie zamykamy się na określone grupy społeczne, lecz staramy się kompleksowo pomagać wszystkim osobom bez względu na wiek czy też status społeczny.

serce

Zgłoś potrzebującego

Możesz zgłosić siebie, swoje dziecko członka rodziny lub inną osobę

Pomoc dla osób poszkodowanych w wypadkach

Osoby poszkodowane w wypadkach to podmioty, które wymagają szczególnej opieki. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i osób w podeszłym wieku, które często nie są w stanie samodzielnie pokryć wszystkich kosztów, jakie są następstwem danego zdarzenia.
Czytaj więcej

Pomoc dla rodzin i dzieci żyjących w ubóstwie

Problem biedy i ubóstwa wśród polskich rodzin jest wciąż zauważalny. Wprawdzie dzięki publicznym programom społecznym skala tego zjawiska zmniejsza się, to jednak nadal wiele rodzin ma problemy, aby „związać koniec z końcem”.
Czytaj więcej

Pomoc dla niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Niepełnosprawni to druga – obok dzieci – kategoria osób, które należy otoczyć szczególną opieką. Albowiem osoby te ze względu na oczywiste ograniczenia w możliwości podejmowania pracy zarobkowej – nie są w stanie samodzielnie i bez pomocy zewnętrznej zaspokoić swoich niezbędnych potrzeb.
Czytaj więcej

Program „Filantrop”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 głosów, średnia: 4,30 z 5)
Loading...
Close Menu