POMOC DLA OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH

Osoby poszkodowane w wypadkach to podmioty, które wymagają szczególnej opieki. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i osób w podeszłym wieku, które często nie są w stanie samodzielnie pokryć wszystkich kosztów, jakie są następstwem danego zdarzenia.

Nasza Fundacja stara się organizować w szczególności pomoc materialną dla osób poszkodowanych w wypadkach. Może mieć ona postać finansową oraz pomoc w zakupie niezbędnych urządzeń czy przedmiotów niezbędnych do odzyskania sprawności. Pomagamy również w organizacji i sfinansowaniu leczenia i rehabilitacji dla osób poszkodowanych.

Inną, nie mniej ważną, formą wsparcia, jakiego udzielamy osobom poszkodowanym to organizacja i sfinansowanie profesjonalnej pomocy prawnej, której celem jest wyegzekwowanie wszystkich należnych osobie poszkodowanej roszczeń odszkodowawczych. Dotyczy to w szczególności uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za wszystkie poniesione koszty czy też uzyskania stałej renty.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 głosów, średnia: 3,75 z 5)
Loading...
Close Menu